Een dagverblijf wordt pas in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente.
Elk dagverblijf heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag.
Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang staat ingeschreven.

Amberrosia Lelystad (Kinderdagverblijf)
LRK: 181457246
klik op LRK voor meer info

Amberrosia Lelystad (BSO)
LRK: 357645790
klik op  LRK voor meer info

Wanneer u op LRK klikt dan vindt u op deze pagina ook de inspectierapporten van de GGD.