Bij Amberrosia vinden wij het belangrijk dat ieder kind een mentor heeft zodat alle gegevens van uw kind goed worden bijgehouden.

Wanneer een leid(st)er weggaat draagt hij/zij de informatie over naar een nieuwe leidster

Hieronder vindt u de informatie wat het mentorschap inhoudt.

U als ouder kunt gewoon t.a.t. terecht bij alle leid(st)ers voor informatie en niet alleen bij de mentor.

Welke taken vallen onder het mentorschap:

– Bijhouden van het kinddossier in de kind gegevensmap.
– Bijhouden van contactgegevens op telefoonkaartjes bij de telefoon
– 3 maandelijks observatielijst bijhouden.
– Eventuele ontwikkelingspunten binnen een teamvergadering naar voren brengen.
– Minimaal 1x per jaar een oudergesprek inplannen van 20 minuten aan de hand van de observatielijsten.
– Knutselwerkje maandelijks in de knutsel map van elk kindje stoppen zodat hij/zij als het vier jaar wordt een leuk overzicht heeft van alle gemaakte werkjes per thema. (ingang gezet v.a. medio 2015)
– Persoonlijk bakje met inhoud (bijv: kleertjes/luiers/speentje/doekje/schriftje) bijhouden.
– Ouders attenderen bij gebrek aan of wisselen van speen, fles/voeding, wassen van knuffel of doekje.
– Beloningskaart maken als het kind bezig is met zindelijkheidstraining.