KDV & BSO Amberrosia in Emmen heeft een Oudercommissie die bestaat uit 7 ouders:

Voorzitter: Edwin Rixtum (tel: 0613123780 /  Edwin.Rixtum@kpnmail.nl)
Secretaris: Chantal Huising-Gerdes
Penningmeester: Michelle Wubbels
Leden: Inge Masselink, Pasqualle van Ginkel, Deborah Dallinga, Jakkolien Eisen

De oudercommissie komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar en zijn een ondersteuning en aanspreekpunt voor ouders, leidsters en directie, dragen zorg voor thema avonden, denken actief mee in het beleid en geven adviezen. Zij waarborgen de kwaliteit van Kindercentrum Amberrosia.

Wenst u meer informatie over de oudercommissie van Amberrosia dan kunt u de notulen map bij een van de oudercommissieleden opvragen. De werkwijzen van de oudercommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement oudercommissie Amberrosia.