Geplaatst op door in de categorie Geen categorie

Pedagogisch coach/beleidsmedewerker in de Kinderopvang

Vanaf 1 januari 2019 is de functie van pedagogisch coach/beleidsmedewerker landelijk verplicht gesteld. Met als doel bevorderen van pedagogisch deskundigheid en waarborgen van de kwaliteit van het aanbod. In dit bericht leg ik U uit wat dit precies inhoudt.

Bij deze wil ik mij dan ook even voorstellen, mijn naam is Nelleke Rustveld-Groen, eigenaresse van KAC Amberrosia.
Op jaarbasis ga ik de beide functies vervullen: beleidsmedewerker en coach.

In de praktijk betekent dit dat de pedagogisch beleidsmedewerker minimaal 2 keer per jaar met de beroepskrachten het pedagogisch beleid bespreekt in het teamoverleg. Hierbij wordt besproken of alles nog actueel is en of iedereen nog achter het beleid staat. Input van de beroepskrachten, nieuwe aanpassingen en veranderingen worden bij deze gesprekken besproken en zo nodig aangepast in het pedagogisch beleid.
De pedagogisch coach wordt ingezet ter ondersteuning van de beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden op de groepen. Het doel is om op de werkvloer door middel van coachende ondersteuning kwaliteit te borgen en te verhogen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het observeren en weten welke spelactiviteiten nodig zijn om een kind verder in zijn of haar ontwikkeling te stimuleren. Verder gaat het om de beroepskrachten bewust te maken van hun eigen handelen, gedrag en mogelijkheden om het pedagogisch klimaat te waarborgen.
Dit gebeurt door middel van observaties en video interactie begeleiding, individuele coachingsgesprekken en teamcoaching.

Leuk bericht? Deel het!