Amberrosia is van mening dat de leidsters verantwoordelijk zijn voor de emotionele zorg van de kinderen. Daarom werken wij graag met mensen die van nature omgang met kinderen op een positieve manier beleven en begeleiding van kinderen vanuit het positieve benaderen.
Onze personeelsleden stellen zich persoonlijk voor op de hoofdpagina PERSONEEL.

Daarnaast vinden wij dat onze leidsters verantwoordelijk zijn voor de lichamelijke verzorging van de kinderen. Wij werken graag met mensen die al meerdere jaren ervaring in omgang met jonge kinderen hebben en die vanuit hun hart, met veel gevoel, naar kinderen kijken en met heel veel geduld voor kinderen kunnen zorgen.

Tevens zijn onze leidsters verantwoordelijk voor de begeleiding en stimulering van de cognitieve en motorische ontwikkeling van de kinderen. Graag werken wij met mensen die in omgang met kinderen creatief, intuïtief en flexibel zijn.

Bij aanname van personeel wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke benadering, warmte, inlevingsvermogen en pedagogische kwaliteiten.
Alle personeelsleden van Amberrosia zijn minimaal in het bezit van de vereiste diploma’s en een Verklaring Omtrent Gedrag.

Amberrosia werkt met 8 vaste personeelsleden op de groep en daarnaast staat de eigenaresse zelf ook op de groep.

Onze personeelsleden werken op alle groepen zodat de kinderen maar ook u als ouder alle leid(st)ers kent.
Ook wanneer 1 van onze personeelsleden ziek is zullen wij voor elkaar invallen, zodat uw kind(eren) hier geen hinder van ondervindt.

Iedere dag zijn er minstens twee gediplomeerde leid(st)ers per groep aanwezig. De herkenbaarheid van de leidsters door de kinderen bevordert het gevoel van veiligheid en emotioneel welbevinden.

Groepshulpen

De groepshulpen bij Amberrosia zijn erg belangrijk, zij ondersteunen de leid(st)ers op de groep zodat de leidsters zich volledig kunnen richten op uw kind(eren). Zij verzorgen de (warme) maaltijden en houden de locatie samen met de leid(st)ers schoon.