Amberrosia is van mening dat de leid(st)ers verantwoordelijk zijn voor de emotionele zorg van de kinderen. Daarom werken wij graag met mensen die van nature omgang met kinderen op een positieve manier beleven en begeleiding van kinderen vanuit het positieve benaderen.
Onze personeelsleden stellen zich persoonlijk voor op de hoofdpagina Het Team.

Daarnaast vinden wij dat onze leid(st)ers verantwoordelijk zijn voor de lichamelijke verzorging van de kinderen. Wij werken graag met mensen die al meerdere jaren ervaring in omgang met jonge kinderen hebben en die vanuit hun hart, met veel gevoel, naar kinderen kijken en met heel veel geduld voor kinderen kunnen zorgen.

Tevens zijn onze leid(st)ers verantwoordelijk voor de begeleiding en stimulering van de cognitieve en motorische ontwikkeling van de kinderen. Graag werken wij met mensen die in omgang met kinderen creatief, intuïtief en flexibel zijn.

Bij aanname van personeel wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke benadering, warmte, inlevingsvermogen en pedagogische kwaliteiten.
Alle personeelsleden van Amberrosia zijn minimaal in het bezit van de vereiste diploma’s en een Verklaring Omtrent Gedrag die zijn opgenomen in het Personenregister en daardoor continu worden gescreend.

Amberrosia werkt met vaste personeelsleden op de groepen en daarnaast staat de eigenaresse zelf ook op de groep.
Elke groep heeft minimaal 1 of 2 mentoren.
Wat de mentor van uw kind doet kunt u vinden op deze pagina.

Sommige personeelsleden werken op alle groepen, zij zijn flexibel in te zetten en kennen alle kinderen en u als oude(s).
Wanneer 1 van onze personeelsleden ziek of met vakantie is zullen wij voor elkaar invallen, zodat uw kind(eren) hier geen hinder van ondervindt aangezien zij de leid(st)ers allemaal kennen.

De herkenbaarheid van de leid(st)ers door de kinderen bevordert het gevoel van veiligheid en emotioneel welbevinden.

Groepshulpen

De groepshulpen bij Amberrosia zijn erg belangrijk, zij ondersteunen de leid(st)ers op de groepen zodat de leid(st)ers zich volledig kunnen richten op uw kind(eren). Zij verzorgen de (warme) maaltijden en houden de locatie samen met de leid(st)ers schoon.