POG staat voor: Peuter Opstap Groep

Gedurende de afgelopen jaren hebben we als leid(st)ers ervaren dat peuters binnen een verticale groep andere behoeftes en aandacht nodig hebben. Ook wordt er steeds meer verwacht van een peuter die kleuter wordt en naar school gaat. Na een uitgebreid gesprek van één van onze leidsters met een kleuterjuf op basisschool de Compositie in Almere Tussen de Vaarten zijn we aan de slag gegaan met de uitwerking van het idee:
Peuter Opstap Groep.
Peuters hebben letterlijk een klein ‘opstapje’ nodig voordat ze in de kleuterklas komen.

Enkele voorbeelden van de activiteiten die wij aanbieden op de POG: kringactiviteiten, knutselen, muziek, rollenspellen, zindelijkheidstraining en buitenspelen.

Met deze activiteiten oefenen we de vaardigheden die de kinderen nodig hebben wanneer zij naar de basisschool gaan zoals stilzitten in een kring, zelfredzaamheid wanneer zij hun jas of schoenen moeten aantrekken, zelfstandig naar het toilet kunnen of samen kunnen spelen in hoeken.

Wat wij erg belangrijk vinden is dat de kinderen alles spelenderwijs leren en er nog niet veel móét. De kinderen moeten al zoveel zo vroeg, dat vrij spelen, het gebruik van de eigen fantasie en ruimte voor de individuele ontwikkeling van het kind onze prioriteit heeft binnen het dagritme.

 


De kinderen van de Peuter Opstap Groep spelen boven in een ruimte die ingericht is in hoeken: huis- poppenhoek, bouwhoek met auto’s + 2 sporttoestellen, in de andere hoek een kast vol met boekjes, puzzels en spelletjes en een dansvloer met 6 meter lange spiegel waar we dans activiteiten en yoga kunnen doen.
Ook doen wij regelmatig een balance parcour, die wij opzetten in de ruimte.

Het dagritme:
Om 9.00 eten we een yoghurt met cruesli, een rijstwafel, ontbijtkoek, beschuit of een cracker met water of thee aan de eettafel. Het aanbod wisselt per dag.

Voordat we aan tafel gaan hebben wij een plasmoment waarbij de kinderen naar het toilet gaan en daarna hun handen wassen en drogen.
Vervolgens gaan we met de hele groep aan tafel, waarna we het “Smakelijk Eten” lied zingen.
Ieder kind krijgt een bordje met een plastic mesje. Ze mogen zelf hun cracker of rijstwafel smeren.

Na het eetmoment gaan alle peuters op een stoel of op de grond in een kring zitten. De leid(st)er zit in de kring en zingt het  ‘welkom’ liedje (met gebaren). Daarna zingen we één of meerdere themaliedje.

Daarna nemen we de dag door met behulp van de dagritmekaarten.  Op deze manier leren de kinderen de dagindeling kennen.

De leid(st)er leest de namen voor van de aanwezige kinderen en noemt de kinderen die eventueel nog moeten komen die dag of wie er zijn afgemeld en niet komen. Bij het oplezen van de namen kan er worden verteld/gevraagd wie een jongen of een meisje is en de kinderen worden samen geteld.

Elke dag worden er 2 kindjes aangewezen als hulpje voor de leid(st)er. 1 van de 2 hulpjes mag Kiki pakken en daarmee openen we het kringgesprek, waarbij ook het thema van de maand ter sprake komt. 

Wanneer iedereen iets verteld heeft en Kiki weer bij de leid(st)er is beland mag het andere hulpje Kiki weer terugzetten.

Wilt u meer lezen over onze beer Kiki, klik dan hier.

De hulpjes van de dag helpen de leid(st)er met de volgende taakjes/bijzonderheden op de dag:

 • Het pakken of terugzetten van Kiki
 • Naast de leid(st)er zitten in de kring
 • Opstapelen of klaarzetten van de kringstoeltjes
 • Als eerste een activiteit kiezen
 • Uitdelen of klaarzetten van knutselactiviteiten
 • Helpen met tafeldekken en afruimen en eventueel helpen met afwassen/afdrogen
 • Tijdens een wandeling buiten voorop lopen

Op die manier mag elk kind zich een keer bijzonder voelen en spelenderwijs extra taakjes uitvoeren en indirect verantwoordelijk zijn voor een bepaalde taak. Dit komt ook weer terug op school. De leid(st)er houdt in de aanwezigheidsmap ook bij wie er hulpje is geweest, zodat ieder kind eerlijk verdeeld aan de beurt komt.

Na het kringmoment spelen we in de verschillende hoeken.

De hoeken hebben als doel dat het kind in aanraking komt met het volgende:

 • Structuur (in 1 hoek spelen met 1 thema).
 • Verschillende materialen (blokken, keukengerij etc.)
 • Rollenspel (door de verschillende thema’s per hoek, heb je als kind een bepaalde rol, bijv. bakker, moeder, vader, timmerman, politieman etc.)
 • Opruimen (als je klaar bent in een hoek en we gaan naar een andere hoek, dan ruim je eerst op.

Wanneer wij gaan opruimen zingen wij het opruimlied:

We gaan opruimen
Opruimen
Alles op zijn plaats 
Alles soort bij soort
We gaan opruimen
Opruimen
Zet het waar het hoort

 

Als het niet regent gaan we in plaats van in de hoeken, buiten spelen of wandelen. We trekken de jassen, mutsen, sjaals en schoenen zoveel mogelijk zelf aan en helpen elkaar hiermee. De leidster doet het voor en stimuleert de peuters om het zelf aan te trekken.

 

Als we buiten gaan wandelen doen we dit in vooraf ingedeelde tweetallen. De 2 hulpjes lopen voorop met een leidster en helemaal achteraan loopt ook een leidster.

De kinderen die voorop lopen krijgen als “verantwoordelijkheid” de opdracht om te stoppen bij een straat en moeten links, rechts, links kijken. Als er geen verkeer aan komt mogen ze oversteken. Als we oversteken, moeten we goed doorlopen en niet blijven staan. Dit wordt elke keer als we gaan wandelen herhaald.

We zijn ook te vinden in onze moestuin, de kinderen helpen al jong mee in de moestuin en vinden dit reuze interessant.

Rond 11.15 uur gaan we plassen, handen wassen en aan tafel. We eten om 11.30 uur warm, deze maaltijd wordt gekookt en gebracht door de groepshulp op het KDV.

We eten een gevarieerde warme maaltijd. Bij deze warme maaltijd drinken we water. Dit is goed voor de spijsvertering van de maaltijd en de kinderen leren op deze manier ook water te drinken in plaats van alleen maar zoete dranken.

Tijdens de warme maaltijd leren wij de kinderen netjes te eten, recht te zitten en boven hun bordje te eten. Als we onze mond vol hebben dan praten we niet.

Na het eten hebben we weer een wc moment.

Van 13.00 – 14.00 uur hebben we een rustmoment, kinderen mogen dan een boekje lezen, of er wordt een verhaal voorgelezen door de juf of een cd. Er kan ‘relaxte’ muziek worden opgezet en eventueel op een stretcher worden gelegen/geslapen.

Van 14.00-15.00 doen we weer een (andere) activiteit, bijvoorbeeld verven, een mooie tekening maken, kralen rijgen, activiteiten die te maken hebben met de grove/fijne motoriek. We proberen de ochtend en middag activiteit af te wisselen, maar als in de ochtend een activiteit niet afgemaakt is, dan kan hier ‘s middags mee verder worden gewerkt.

Vervolgens hebben we weer een wc moment.

Om 15.00 uur wordt er fruit gegeten. De kinderen benoemen het fruit en schuiven zelf het dienblad met fruit door naar het kind dat naast hen zit. Bij het fruitmoment drinken wij water. Voordat we fruit gaan eten zingen we een fruitliedje:

Appel, peer en mandarijn
Oh wat zal dat lekker zijn
Zijn we niet vergeten
Fruit dat moet je eten
Appel, peer en mandarijn
Oh wat zal dat lekker zijn

Na het fruitmoment mogen de kinderen vrij spelen tot 16.00, waarna we samen gaan opruimen en het speelgoed leggen waar het hoort.

Na het opruimen kunnen alle kinderen plassen/verschonen, handen wassen en aan tafel.

Van 16.30-17.00 eten wij een broodje. De peuters mogen het broodje zelf smeren. We doen dit met plastic mesjes en laten eerst zien hoe er gesmeerd moet worden. Als het niet lukt helpen we de kinderen. We drinken bij de broodmaaltijd melk.

De kinderen worden tussen 17.00 en 19.00 uur opgehaald, en in de tussentijd kan er rustig een boekje worden gelezen of een spelletje worden gedaan.


 

Tijdens de Nationale voorlees weken 2016 was Tineke Schouten er om de peuters voor te lezen, dit deed ze geweldig en de kinderen vonden het prachtig

 

Leuk bericht? Deel het!