Amberrosia KAC respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Zij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Amberrosia KAC gebruikt de door u verstrekte gegevens alleen ten behoeve van haar diensten aan u en om indien nodig en gewenst contact met u op te nemen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Gebruik verzamelde gegevens

Amberrosia KAC gebruikt de verzamelde gegevens om u als klant de volgende diensten te leveren:
• U kunt zich op de site van Amberrosia KAC aanmelden voor onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vindt u de laatste updates en acties. Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich onderaan elke nieuwsbrief uitschrijven.
• Als u een inschrijving doet voor opvang of activiteiten, heeft Amberrosia KAC van u  o.a. naam, adres,  Email en meer gegevens nodig. Deze gegevens worden  uitsluitend aangewend om onze diensten aan u goed ten uitvoer te brengen, om u in noodgevallen bereiken of indien gewenst u op de hoogte te houden.
• Verkiest u dat uw gegevens worden verwijderd uit het data bestand van Amberrosia KAC, dan kunt u dit middels e-mail aan ons vermelden.

Door u verstrekte gegevens worden niet verkocht

Amberrosia KAC  verkoopt de door u verstrekte persoonlijke gegevens nimmer aan derden. Amberrosia KAC zal deze gegevens uitsluitend aan derden verstrekken voor het goed uitvoeren van onze diensten aan u. Werknemers van Amberrosia KAC en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren.

Beeldmateriaal op de website

Amberrosia KAC  plaatst beeldmateriaal zoals foto’s en film op haar website. Al het geplaatste  beeldmateriaal is in voorafgaand overleg en met toestemming van de betrokkenen geplaatst.
Amberrosia KAC zal nimmer beeldmateriaal plaatsen zonder voorafgaand overleg en toestemming van de personen of ouders van de kinderen in beeld.

Mocht u nog vragen hebben over de Privacy Verklaring van Amberrosia Kinder Activiteiten Centrum dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.