Welkom bij Amberrosia ALMERE (Tussen de Vaarten)

Kiki

Ontwikkelingsstimulering voor ieder kind!

Sinds februari 2020 is beer Kiki bij Amberrosia komen ‘wonen’

Om kinderen optimaal te laten (op)bloeien, is het belangrijk dat pedagogisch medewerkers (PM’ers) ook zelf blijven groeien.

‘KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind’ is het door NJI erkende stimuleringsprogramma. Het Kiki programma is veelzijdig, educatief en speciaal ontwikkeld voor o.a. de kinderopvang. Met behulp van beer Kiki bieden de PM’ers activiteiten aan die bij een kind vier ontwikkelingsgebieden stimuleert:

  • Motoriek
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Spraak & Taal
  • Rekenprikkels

De methode ‘KIKI, ontwikkelingsstimulering voor elk kind’ bevat ontwikkelingsgerichte activiteiten voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar, met een extra aanvulling voor BSO kinderen. Elk uitgewerkte thema sluit aan bij de belevingswereld van jonge kinderen en bevat aanvullende materialen. Dat wil zeggen dat de kinderen door bezig te zijn met de thema’s meer leren over de wereld om hen heen. Het speelse en informele leren van jonge kinderen staat voorop.

Beer Kiki gaat overal mee naar toe: naar de speeltuin, aan tafel bij het eten, naar de kinderboerderij, tijdens het kringmoment… Kiki wordt zoveel mogelijk overal bij betrokken.

Elk jaar wordt er een planning gemaakt aan de hand van nieuwe thema’s van Kiki waarbij de basis thema’s zoals: Kiki viert feest (tijdens Sinterklaas en Kerst) of de seizoenen terugkomen. Door middel van de vele thema’s met duidelijke uitleg, woordkaarten met plaatjes en de voorleesboekjes, beloningskaarten en mooie kleurplaten is Kiki echt een prachtige verrijking voor onze opvang!