Welkom bij Amberrosia ALMERE (Tussen de Vaarten)

Opvang bij Amberrosia

Almere

Bij Amberrosia Almere werken wij grotendeels met horizontale groepen, dat betekend dat op bijna elke groep van 0-4 jaar er 1 leeftijd met elkaar speelt:

 

  • Babygroep (0 jarigen)
  • Dreumesgroep (1 jarigen)
  • Peutergroep (2 en 3 jarigen)
  • BSO1 (4 t/m 6 jaar)
  • BSO2 (7 jaar t/m 12 jaar)

Hele Dagopvang

Amberrosia biedt aan ouders hele dagopvang aan van 7:00 uur tot 19:00 uur, voor kinderen van  0 t/m 4 jaar. Hierdoor kun je werk of studie goed met je gezin combineren.
Kinderen kunnen tot 9:00 uur worden gebracht en in de middag kunnen de kinderen vanaf 17.00 uur worden opgehaald.
Op deze manier is uw kindje aanwezig tijdens het gehele dagritme op de groep, eten ze alle maaltijden mee en kunnen we op een rustige manier alle activiteiten als gezamenlijk groep volgens zonder dat er tussendoor kinderen worden gebracht of opgehaald.
Mocht u uw kindje later willen brengen of eerder willen ophalen dan vragen wij u dit dit in de ochtend voor 9 uur door te geven via ons online oudercommunicatie platform: Bitcare.

Halve Dagopvang

Naast hele dagopvang biedt Amberrosia ook halve dagopvang aan.
Dit is voor een ochtend dagdeel 5 of 6 uren tot en met 13.00 uur, of voor een middag dagdeel 5 of 6 uren vanaf 13.00. U mag uw kind dan brengen tot 9.00 uur en ophalen vanaf 17.00 uur.

Flexibele opvang

Wanneer je in onregelmatige diensten werkt, of op wisselende momenten kinderopvang nodig hebt, is het mogelijk om bij Amberrosia een flexibel contract af te nemen voor verschillende dagen of dagdelen per week.
Via ons online platform voor ouders en personeel genaamd Bitcare vult u uw hele of halve dagen in die u nodig hebt per maand vooruit. Dit dient bij voorkeur uiterlijk de 23ste van iedere maand te zijn ingevuld voor de maand die komt.

Babygroep 0 tot 1 jaar

Vanaf ongeveer 10 weken is uw baby van harte welkom bij ons. We plannen na de rondleiding en kennismaking eerst een intakegesprek waarin wij uitvoerig alles over uw kindje bespreken.

Wij bieden de baby’s een veilige en ruime omgeving. Het ritme van uw kind staat hier centraal.
In overleg met u als ouder(s)/verzorger(s) wordt het ritme zo veel mogelijk afgestemd op de thuissituatie.
Het accent in deze groep ligt op het contact maken met de baby’s. Tevens speelt de verzorging een grote rol.

Door kleine activiteiten met uw baby te doen (zoals zingen, schootspelletjes, knuffelen, voorlezen en allerlei activiteiten die u thuis ook met uw baby onderneemt) bieden wij een afwisselende omgeving voor uw baby.
Omdat het zelf ontdekken voor het zeer jonge kind erg belangrijk is, bieden wij de baby’s veel gelegenheid tot het vrije spel in onze ruimte. Er is een hoge box en een grond box aanwezig, maar daarnaast ook veel ruimte voor uw kindje die in dit eerste jaar zoveel gaat leren en daarbij de ruimte nodig heeft om te gaan ontdekken.

Dreumesgroep 1 tot 2 jaar

Met de leeftijd van 1 jaar, stromen de kinderen door naar de Dreumesgroep. Bij het doorstromen houden we rekening met een aantal factoren. Allereerst moet er natuurlijk plek zijn op de Dreumesgroep. Daarnaast houden we rekening met de ontwikkeling van een kind. Het kan dan gebeuren dat een kind dat niet de oudste op de babygroep is, wat eerder overgaat omdat het er meer aan toe is dan een kind dat net iets ouder is. Uiteraard gaat dit met een overgangsgesprek en een kind gaat eerst een aantal keren wennen, voordat het definitief overgaat.

Sommige kinderen vinden het direct prima om naar een andere groep te gaan, andere kinderen hebben iets langer nodig en gaan eerst een aantal keren een paar uurtjes wennen. We passen dit tempo zo veel mogelijk aan, aan wat een kind nodig heeft.

Op de Dreumesgroep is al meer sprake van een dagritme. We volgen wel het ritme van de kinderen maar er wordt samen aan tafel gegeten en gedronken.

De ruimte van de Dreumesgroep biedt ruimschoots de mogelijkheid om te klimmen, klauteren en lekker te spelen. Daarnaast wordt er regelmatig geknutseld met de kinderen en als het mooi weer is zijn we vaak buiten te vinden.

Veel dreumesen (maar ook peuters) doorlopen een fase waarin ze moeite hebben met afscheid nemen. De ervaring leert dat het voor een kind het beste is als een ouder duidelijk en kort afscheid neemt. Meestal is het verdriet dan snel weer over en gaat een kind lekker spelen.

Het buitenterrein wordt gedeeld met de babygroep. Er is een ruime keuze in rijdend materiaal. loopfietsjes,  loopauto’s, etc. Daarnaast hebben we voetballen, skippyballen, scheppen, sleeën voor in de winter en nog veel meer speelgoed.
We hebben een ruime zandbak tot onze beschikking en ’s zomers maken we gebruik van badjes en ander waterspeelgoed. Bovendien staat er tunnel waar ze door heen kunnen kruipen of in kunnen verstoppen.

Bij de toiletjes hangt voor ieder kind dat in deze fase zit een zindelijkheidskaart van Kiki.
Iedere keer dat een kind op de po of de wc heeft geplast of gepoept, mag het een sticker opplakken. Aan ongelukjes besteden we geen negatieve aandacht. Dat hoort nou eenmaal bij het proces van zindelijk worden.

Het is verstandig om er in deze fase voor te zorgen dat een kind altijd wat extra schone kleren op de opvang heeft liggen. Vaak is het zo dat een kind thuis wat sneller zindelijk is dan op de opvang. Er is meer drukte en afleiding dan thuis waardoor het plassen nog wel eens wordt vergeten. In overleg met de leidsters kan worden gekeken wanneer een kind er aan toe is om op de opvang geen luier meer te dragen. Sommige kinderen gaan op het potje, anderen zijn al helemaal zindelijk en mogen naar de wc. We hebben wasbakjes op kind hoogte en stimuleren de kinderen om hun handen te wassen na het wc-gebruik.

 

Op de peutergroep drinken in principe alle kinderen uit een normale beker. Dit is beter voor het gebit en de spraakontwikkeling.

We vinden het heel belangrijk dat de kinderen in deze leeftijd even een moment rust hebben om alle prikkels te verwerken.
Daarom gaan alle kinderen na het middageten even rusten of slapen op een stretcher in dezelfde ruimte. De gordijnen kunnen dicht en het licht gaat uit, er wordt eventueel een relaxed muziekje opgezet.
Tevens blijft er t.a.t. een leid(st)er bij de kinderen.

Op de Peutergroep wordt natuurlijk veel tijd vrijgemaakt voor voorlezen, knutselen, liedjes zingen. We werken veelal met thema’s van Kiki.
Hierbij kunt u denken aan thema’s als lente, winter, feestdagen, Sinterklaas e.d. maar ook aan thema’s als kriebelbeestjes / bosdieren / het verkeer / kleuren en vormen etc. Er zijn meer dan 20 thema’s die wij naast de jaargetijden jaarlijks afwisselen.

Naast het contact met de leid(st)ers wordt ook het contact met de andere kinderen steeds belangrijker. Kinderen sluiten vriendschappen en maken deel uit van een groep. In plaats van náást elkaar, gaan ze steeds vaker mét elkaar spelen. Ze ontwikkelen meer en meer hun eigen identiteit met duidelijke voorkeuren voor andere kinderen maar ook voor bijvoorbeeld speelgoed. Het speelgoed dat we aanbieden is dan ook zeer divers. Zo geven we alle kinderen de mogelijkheid te ontdekken wat ze leuk en minder leuk vinden en waar hun interesses liggen.

Met de peuters zijn we regelmatig buiten te vinden. Kinderen doen tijdens het buitenspelen essentiële vaardigheden op. Buiten spelen is zeer goed voor de grove motoriek. Deze grove motoriek wordt ontwikkeld door bijvoorbeeld rennen, fietsen, springen, glijden en klimmen.

Peuter Opstap voor de 3 jarigen

In de ochtend gaan we op sommige dagen (afhankelijk van de groepsgrootte) met de 3 jarigen naar boven om daar activiteiten te doen die het opstapje naar school stimuleren. De 2 jarigen blijven dan bij de leid(st)er beneden en volgen daar hun eigen programma. Op de groep boven hebben we aparte hoeken want hier spelen s middags de kinderen van 4 tot 6 jaar als ze uit school komen. We leren de kinderen spelenderwijs alvast om een tijdje in 1 gekozen hoek of met een activiteit te spelen samen met een leeftijdsgenoot. Ook zitten we samen al wat langer in de kring om thema gerichte activiteiten te doen, samen te zingen of te luisteren naar een verhaal van juf. Als we naar buiten gaan proberen we zelf onze schoenen en jassen aan te trekken omdat dit op school ook van een kleuter wordt verwacht. Er zijn 2 toiletjes waarbij de kinderen zelf mogen gaan plassen, afvegen, hun handjes wassen en weer verder kunnen spelen. Waar nodig helpen we natuurlijk en sturen we bij. Gedurende de afgelopen jaren hebben we als leid(st)ers ervaren dat peuters binnen een verticale groep andere behoeftes en aandacht nodig hebben dan de kinderen in de andere leeftijdsgroepen. Ook wordt er steeds meer verwacht van een peuter die kleuter wordt en naar school gaat.

Na een uitgebreid gesprek van één van onze leidsters met een kleuterjuf op basisschool de Compositie in Almere Tussen de Vaarten zijn we aan de slag gegaan met de uitwerking van het idee.

Peuters hebben letterlijk een klein ‘opstapje’ nodig voordat ze in de kleuterklas komen.

Wat wij wel heel belangrijk vinden is dat de kinderen alles spelenderwijs leren en er nog niets móet. De kinderen moeten al zoveel en zo vroeg, dat vrij spelen, eigen fantasie, ruimte en geen strakke schema’s wel onze prioriteit heeft binnen het dagritme op de POG. Ieder kind leert in zijn eigen tempo.

bso

BSO1 4 t/m 6 jaar

Bij BSO1 spelen de kinderen van 4 t/m 6 jaar in 1 groep. Uit school eten we wel samen met de kinderen van BSO2 een tussendoortje en wat drinken, dit doen we vaak op BSO2. Als alle kinderen uit school gehaald zijn dan worden de 2 BSO groepen gesplitst in de leeftijden 4 t/m 6 jaar en 7 t/m 12 jaar (BSO1 en BSO2). We hanteren een open deuren beleid, de kinderen mogen in overleg op de andere groep spelen mits het kind- leidster ratio wel behouden blijft. Als blijkt voor een gerichte activiteit dat het beter is de leeftijden gescheiden te houden dan kan dit ook beslist worden door de leidster van die dag.

Kinderen die naar de BSO1 gaan zijn al een beetje gewend aan deze groep omdat ze met 3 jarige leeftijd hier ook al zo af en toe gingen spelen. Op deze manier hebben de kinderen van 4 jaar die net naar school gaan op de BSO toch hun vertrouwde omgeving. Op de BSO1 hebben we verschillende hoeken in 1 ruimte waar de kinderen hun activiteit kunnen kiezen, zoals een huishoek, bouw- auto hoek, dansvloer met een enorme spiegel, en een knutselhoek.

We hebben een hoek met een grote kast met (educatieve) spelletjes zoals hamertje tik, of memory, diverse puzzels, kralen om een ketting mee te maken, steekparels en muziekinstrumentjes. De kinderen mogen hier wat uit kiezen en aan tafel of op de grond mee spelen.

BSO2 5 – 12 jaar

De groepen van de BSO zijn ingedeeld naar leeftijd. Een kind van vier heeft namelijk heel andere behoeftes dan een kind van tien.

Bij BSO2 eten we gezellig uit school een tussendoortje met wat drinken in de keuken aan een grote picknicktafel. In deze keuken wordt ook gekookt tussen de middag en eventueel kunnen er koekjes worden gebakken of andere culinaire activiteiten worden gedaan.

Nadat alle kinderen op de BSO zijn gaat de groep gesplitst worden in BSO1 en BSO2. De kinderen van 7+ mogen een activiteit kiezen in 1 van de 4 ruimtes die we hebben. Er is een huiskamer met een bank en tafel waar een tijdschrift of boek kan worden gelezen. Ook is er lego en Kapla te vinden (dit is constructie speelgoed) en er staat een boksbal om even tegenaan te boksen.

De visjes zwemmen gezellig in een aquarium in de hoek en deze worden goed verzorgd door de kinderen. Met uitzicht op een balkon met bijenkast, waar de bijtjes in lente en zomer en uit zoemen, is dit een gezellige ruimte waar altijd volop samen wordt gespeeld. Er is ook nog een creatieve ruimte waar verschillende kasten met creatieve materialen liggen die de kinderen zelf mogen pakken.

Er is voldoende teken- en verfmateriaal om een middag mee te vullen. Als het bijna etenstijd is wordt er zelfstandig opgeruimd, geveegd en schoongemaakt, dit vinden de kinderen zelfs leuk Zo stimuleren we de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor de ruimtes bij de kinderen van 7+ Er is een spelletjeskamer waar een heus schoolbord staat, regelmatig spelen de kinderen hier uit school nog schooltje, alsof er nog niet genoeg is geleerd. In de 4de ruimte staat een keukentje , een winkeltje, een kast met barbies en playmobil, en een boekenkast vol met boeken voor verschillende leeftijden. Kortom, binnen is er geen gebrek aan speelgoed.

Maar bij BSO1 en 2 spelen we ook bijna elke dag buiten, we hebben een ruime buitenruimte met glijbanen en klimrekken en een groot plein om te voetballen, knotshockey of korfbal te spelen. Ook het verzorgen van de dieren staat centraal bij de BSO, we hebben binnen dus 2 goudvissen en een bijenkast op het balkon. Buiten is er een groot hok met 5 konijnen die elke middag verzorgd moeten worden door de kinderen van de BSO onder begeleiding uiteraard. Ook hebben we een moestuin waar we gedurende het jaar in de verschillende seizoenen groenten en fruit oogsten. Deze oogst wordt regelmatig gebruikt voor het avond eten. Zo raken jullie bewust van de kringloop en waar het eten vandaan komt.

Meer weten over onze mogelijkheden?

Rondleiding & kennis maken?

Neem gerust contact op met ons

Vul het contactformulier in dan nemen we na ontvangst van uw bericht zo snel mogelijk contact met u op. U kunt natuurlijk ook gewoon even bellen of rechtstreeks een mail sturen.

M: 06-51087168
@: jim@amberrosia.nl

 

Contactformulier

    “Naast sport, spel en creativiteit willen wij er naar streven dat de kinderen zich binnen een kleine groep veilig en geborgen voelen”