Welkom bij Amberrosia ALMERE (Tussen de Vaarten)

Oudercommissie

Amberrosia Almere

Wat doet de oudercommissie van Amberrosia:

  • Leden van de oudercommissie behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang.
  • De commissie geeft advies aan de directie over de kwaliteit van de opvang.
  • Onderwerpen waarover wordt gesproken zijn bijvoorbeeld: de tarieven van de opvang, nieuwe ontwikkelingen, wijzigingen binnen de organisatie enzovoort
  • Ook willen wij graag een mooi programma voor ouderbetrokkenheid opstellen in samenwerking met de oudercommissie.

Om alle ouders goed te kunnen vertegenwoordigen hebben we ideeën en opmerkingen van andere ouders nodig. Heb je als ouder ideeën over het beleid en de kwaliteit van de opvang of loop je als ouder tegen bepaalde zaken aan die alle ouders aangaan, dan kun je hiermee terecht bij de oudercommissie. Ouders die vragen of opmerkingen hebben over zaken die specifiek betrekking hebben op hun eigen situatie kunnen in eerste instantie terecht bij nelleke@amberrosia.nl.

Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of wilt u plaats nemen in de oudercommissie? Dan kunt u contact opnemen met de oudercommissie van Amberrosia: oc@amberrosia.nl

Amberrosia heeft een Oudercommissie

Hierbij stellen wij de ouders even voor:

(binnenkort nieuwe ouders in de oudercommissie)

Esmeralda Versteeg
Secretaris

Al 30 jaar woon ik hier in Almere en ik heb een dochter Delayla die zit nu in de dreumesgroep. Zelf werk ik al 10 jaar in het speciaal basis onderwijs ik werk daar met kinderen met gedragsproblemen en autisme. Ik ben iemand die echt de uitdagingen opzoekt, en er van houd problemen op te lossen. Ik ben via mijn werk ook wel bekend met de Ouderraad (OR) en contact met ouders natuurlijk. Ik ben in de OR gestapt omdat ik het leuk vind om betrokken te zijn bij de opvang en de ouders, en dat ik nu via een andere rol als moeder zijnde in de OR zit. Schroom je ook niet om iets te vragen als je iets wilt weten of ergens mee zit.

Binnenkort meer info
Penningmeester

Binnenkort meer info
Raadslid