Welkom bij Amberrosia ALMERE (Tussen de Vaarten)

Rapporten

LRK / GGD

Een dagverblijf wordt pas in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Elk dagverblijf heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang staat ingeschreven.

Kindercentrum Amberrosia heeft een 2 verschillende LRK nummers:

1. Zit uw kind op de: Babygroep, Dreumesgroep, Peutergroep of Peuter Opstapgroep, dan graag de volgende naam en LRK nummer doorgeven:

Naam: Flexibele Opvang Amberrosia
LRK: 868760237

Op deze pagina kunt u ook de inspectierapporten van de GGD terugvinden:
Flexibele Opvang Amberrosia | Landelijkregisterkinderopvang.nl

2. Zit uw kind op de BSO, dan graag de volgende naam en LRK nummer doorgeven

Naam: Flexibele BSO Amberrosia
LRK: 136233491

Op deze pagina kunt u ook de inspectierapporten van de GGD terugvinden:
Flexibele BSO Amberrosia | Landelijkregisterkinderopvang.nl