Welkom bij Amberrosia EMMEN (Drenthe)

Oudercommissie Amberrosia Emmen

Samen kwaliteit waarborgen en verbeteren

KDV & BSO Amberrosia in Emmen heeft een Oudercommissie die bestaat uit 7 ouders:

Voorzitter: Maaike Visser
Secretaris: Nadine Schepers
Penningmeester: Lysanne Hummel

De oudercommissie komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar en zijn een ondersteuning en aanspreekpunt voor ouders, leidsters en directie, dragen zorg voor thema avonden, denken actief mee in het beleid en geven adviezen. Zij waarborgen de kwaliteit van Kindercentrum Amberrosia.

Wenst u meer informatie over de oudercommissie van Amberrosia dan kunt u de notulen map bij een van de oudercommissieleden opvragen. De werkwijzen van de oudercommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement oudercommissie Amberrosia.