Welkom bij Amberrosia EMMEN (Drenthe)

Inspectierapporten

LRK / GGD

Een dagverblijf wordt pas in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Elk dagverblijf heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang staat ingeschreven.

Amberrosia Emmen (Kinderdagverblijf)
I
nspectierapport Inc. onderzoek ID375043 04-02-2021 KDV

Amberrosia Emmen (BSO)
Inspectierapport _ID345593_16-11-20 BSO

Wanneer u op ons LRK nummer klikt dan vindt u op deze pagina ook de inspectierapporten van de GGD.