Wie zijn wij

Kindercentrum Amberrosia bestaat als kinderopvang en activiteitencentrum al sinds 2008.
Vanaf april 2014 verblijven wij in ons nieuwbouw pand op de Carel Willinklaan 99.
In ons pand hebben we 6 stamgroepen:
* Babygroep 0 tot 1 jaar, max. 8 kinderen
* Dreumesgroep 1 tot 2 jaar, max. 10 kinderen
* Peutergroep 2 tot 3 jaar, max. 16 kinderen
* Peuter Opstap Groep 3 tot 4 jaar, max. 16 kinderen
* BSO 4-5 jarigen, deze groep is gecombineerd met de Peuter Opstap Groep en heeft max. 16 kinderen
* BSO 6-12 jaar, max. 25 kinderen
Alle groepen zijn ingericht in een gezellige huiselijke sfeer en zijn ingedeeld in diverse hoeken. Elke maand werken wij met een ander thema. Het thema wordt in alle activiteiten doorgevoerd zoals bijvoorbeeld in de kringactiviteiten, liedjes, knutsels etc.
We eten tussen de middag een gevarieerde warme maaltijd. De groepshulpen koken de maaltijden zodat de leidsters zich volledig kunnen richten op de kinderen.
Uiteraard worden de maaltijden gekookt met alle hygiëneregels in acht genomen. Zie het kopje 'Opvang' voor de gehele dagindeling.
Bij Amberrosia streven wij ernaar dat wij elke dag naar buiten gaan. Daar hebben we onze buitenruimte dan ook optimaal op ingericht. Bij slecht weer maken we gebruik van een (sport) zaal van sportschool De Mix.
Om de locatie te komen bekijken kunt u contact opnemen door een e- mail te sturen naar jim@amberrosia.nl.

Over ons team

Amberrosia is van mening dat de leidsters verantwoordelijk zijn voor de emotionele zorg van de kinderen. Daarom werken wij graag met mensen die van nature omgang met kinderen op een positieve manier beleven en begeleiding van kinderen vanuit het positieve benaderen.
Onze personeelsleden stellen zich persoonlijk voor op de pagina 'Het TEAM'.
Daarnaast vinden wij dat onze leidsters verantwoordelijk zijn voor de lichamelijke verzorging van de kinderen. Wij werken graag met mensen die al meerdere jaren ervaring in omgang met jonge kinderen hebben en
die vanuit hun hart, met veel gevoel, naar kinderen kijken en met heel veel geduld voor kinderen kunnen zorgen.
Bij het aannemen van personeel wordt er beoordeeld op persoonlijke benadering, warmte, inlevingsvermogen en pedagogische kwaliteiten. Er wordt een strenge selectieprocedure gehanteerd van 5 fases waaronder een gesprek met onze oudercommissie.
Alle personeelsleden van Amberrosia zijn minimaal in het bezit van de vereiste diploma’s en een Verklaring Omtrent Gedrag. Daarnaast staat de eigenaresse zelf ook op de groep. Het personeel wordt ondersteund door enthousiaste groepshulpen.

Bekijk onze video!

Babygroep

Wij creëren voor uw kind een warme en huiselijke sfeer zodat het zich veilig en vertrouwd voelt om steeds weer een nieuwe stap te zetten. Zo ontdekt uw kind zijn eigen mogelijkheden en de wereld om zich heen. Op de babygroep richten wij ons op het stimuleren van alle ontwikkelingsgebieden: de zintuigen, de motoriek, de taalontwikkeling en de sociaal-emotionele aspecten.
Door vrolijk en sociaal spel ontwikkelen baby's hun motoriek en vaardigheden en leren zij de wereld om zich heen te ontdekken. De taalontwikkeling wordt gestimuleerd door het gebruik van gebaren, het zingen van liedjes en door verhalen te vertellen. De motorische ontwikkeling wordt gestimuleerd door het aanbieden van verschillende activiteiten en divers speelgoed. De sociaal-emotionele ontwikkeling komt bijvoorbeeld aan bod tijdens de verzorgingsmomenten.